Výber chovateľského pletiva podľa chovu zvierat

Výber chovateľského pletiva podľa chovu zvierat

Typ oplotenia vašej farmy alebo statku môže značne závisieť od toho, aký druh zvierat chováte, od okolitých podmienok, ohrozenia predátormi a tiež od jednotlivých zvierat.

Kone

Kone majú tendenciu potreby psychologických bariér Vizualizujú si svoje hranice, ktoré radi aj testujú. Je teda veľmi dôležité mať vizuálne pomôcky, ak máte oplotenie z tenkých alebo priehľadných materiálov, ktoré môžu splývať so pozadím. Stačí na oplotenie rozvešať vizuálne pomôcky v podobe vlajok alebo rôznych farebných prvkov. Tie pomôžu koňom vidieť linky a hranice svojho priestoru z diaľky a umožnia im teda lepšie chápanie veľkosti svojho výbehu. Druhou možnosťou je drevené oplotenie. To jasne vymedzuje priestor a kone nemajú problém s jeho chápaním.

Dobytok

Dobytok býval voľakedy oplotený ostnatým drôtom, avšak v dnešnej dobe je najbežnejším oplotením dobytka klasický drôt s drevenými stĺpmi alebo ohrada z drevených lát. Tento typ oplotenia by mal byť fyzickou a rovnako ako u koní aj psychickou bariérou. Dobytok patrí medzi najväčšie a najsilnejšie zvieratá, ktoré môžete chovať a preto si vyžaduje pevné oplotenie. To vám zabezpečí silné uzlové pletivo, ktoré sa využíva aj na oplotenie diaľnic a ciest, nakoľko dokáže udržať aj tú najsilnejšiu zver pred vniknutím alebo útekom.

Ďalšie možnosti fyzickej bariéry pre dobytok môžu byť drevené panely alebo laty. Sú prácnejšie a ich montáž je náročnejšia, zároveň si vyžadujú väčšiu starostlivosť, no na druhej strane poskytujú ako fyzickú, tak psychickú bariéru.

Ovce a kozy

Dva najdôležitejšie faktory, ktoré treba pri oplotení kôz a oviec zvážiť, je ich tvorivá povaha a hrozby predátorov. Klasickým oplotením pre tento typ zvierat, je štvorhranné pletivo. To udrží zvieratá na správnej strane oplotenia a zabráni, aby zviera prepchalo hlavu cez plot a riskovalo tak zranenie. Toto oplotenie je dostatočne pevné, aby odolalo tlačeniu a rôznym iným spôsobom vymýšľania kôz či oviec. Druhým faktorom sú predátori, ako sú vlci, ktorí si radi pochutnajú na bezbranných zvieratách. Preto je potrebné, aby oplotenie malo dostatočnú výšku a ak sa nachádza váš statok práve v takejto oblasti, je vhodné častejšie rozmiestnenie stĺpikov, čím sa zväčší sila oplotenia.

Ošípané

Aj pre ošípané platí rovnaké oplotenie, ako pre zvyšok zvierať. Štvorhranné pletivo je dostačujú na ich udržanie a oplotenie, prípadne znova drevené oplotenie.

Hydina

Pre hydinu ja najlepším riešením šesťhranné pletivo v kombinácii so štvorhranným. V tomto prípad je vhodné použiť štvorhranné pletivo na celkové oplotenie pozemku alebo priestoru určeného pre hydinu a vystužiť ho šesťhranným. To má menšie oká, takže zabráni, aby hydina prepchala hlavu cez plot a riskovala zranenie. Samotné šesťhranné pletivo je vhodné použiť na oddelenie jednotlivých sekcií v rámci jedného veľkého objektu. 

M+M Martinec s.r.o., Paholec 1, Pezinok 902 01, +421905569909, eshop@martinec.sk